Erzurum temalı iki makale saygın dergilerde yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Coğrafya Bölümü tarafından hazırlanan iki makale, Web of Science-SSCI'de taranan Q1 sınıflı Applied Geography ile yine SCI'de taranan Q2 sınıfındaki Environment, Development and Sustainability adlı dergilerde yayımlandı.

PAYLAŞ
Erzurum temalı iki makale saygın dergilerde yayımlandı
Atatürk Üniversitesi Coğrafya Bölümü tarafından hazırlanan iki makale, Web of Science-SSCI'de taranan Q1 sınıflı Applied Geography ile yine SCI'de taranan Q2 sınıfındaki Environment, Development and Sustainability adlı dergilerde yayımlandı.
Malatya Çağdaş - Malatya Çağdaş

Atatürk Üniversitesi Coğrafya Bölümü tarafından hazırlanan iki makale, Web of Science-SSCI’de taranan Q1 sınıflı Applied Geography ile yine SCI’de taranan Q2 sınıfındaki Environment, Development and Sustainability adlı dergilerde yayımlandı.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, Doç. Dr. Salih Birinci, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kızılkan ve Akdeniz Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Çakır’ın Atatürk Üniversitesinin "Evde Kal Proje Al" duyurusu kapsamında hazırlamış oldukları iki çalışma, alanında saygın dergilerde yayınlandı.

Çalışma, Sosyo-Kültürel Çevrenin Korunması Noktasında Avantajlar Sağlayacak

Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan ilki olan “Ekoturizmin Gelişim Alanlarının Değerlendirilmesinde GIS-Fuzzy DEMATEL MCDA Modeli: “Uzundere” Örneği, Erzurum-Türkiye (GIS-Fuzzy DEMATEL MCDA model in the evaluation of the areas for ecotourism development: A case study of “Uzundere”, Erzurum-Turkey) adlı makale, coğrafya alanında Web Of Science’da dünyanda ilk 20 dergi arasında yer alan ve Social Sciences Citation Index’te (Web of Science-SSCI) taranan Q1 sınıflı Applied Geography adlı dergide yayımlandı.

Çalışmanın bölgedeki ekoturizm ile ilgili sürdürülebilirlik yaklaşımlarına uygun alanların belirlenmesinin ve Uzundere’de kapsamlı ve güvenilir bir model geliştirilmesinin amaçladığını aktaran proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Kıvanç Kaymaz, sunulan metodolojik hiyerarşik model, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ve Bulanık Çok Kriterli Karar Verme (FDEMATEL-MCDA) yapısına dayandığını söyleyerek: “Ekoturizm faaliyetleri için seçilecek uygun alanların belirlenmesinde büyük fırsatlar sunan bu modelleme; doğru karar alma, planlama, uygulama ve aynı zamanda doğal ve sosyo-kültürel çevrenin korunması noktasında avantajlar sağlayacak” dedi.

Araştırma, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi Dikkate Alınarak Gerçekleştirildi

Gerçekleştirilen çalışmalardan ikincisinin ise “Erzurum İlinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Göre SWOT-AHP Analizi ile Değerlendirmesi (Sustainable Development Goals Assessment of Erzurum Province with SWOT-AHP Analysis) isimli makale olduğunu belirten ve bu çalışmanın Web of Science’da (SCI) taranan Q2 sınıfındaki Environment, Development and Sustainability adlı dergide yayımlandığını aktaran Kaymaz: “Bu doğrultuda Erzurum ilinin sosyo-ekonomik yapısının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine göre AHP ve sayısallaştırılmış SWOT analizi ile değerlendirilmesi amaçlanıyor. Araştırmamızı, Birleşmiş Milletler’in Gündem 21 raporunda yer alan maddeleri ve Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini dikkate alarak gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Yapılan istatistiki analizler sonucunda alanın sürdürülebilir kalkınmasının en iyi şekilde gerçekleşmesi için yapılan nitel verilere ait karşılaştırmalar ile nicel sonuçların yeni hedef ve stratejiler oluşturma kapsamında değerlendirildiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kaymaz: “Bu süreçler dâhilinde fırsat ve güçlü yönler ile tehdit ve zayıflıkların, belirlenen yeni stratejiler ile tanımlanması ve planlanmaların buna göre yapılması konusunda önerilerde bulunuldu. Şehrimizin gelecek planlamasına katkı sağlayacağına inandığımız çalışmalarımızda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Atatürk Üniversitesinde Yayın Sayısı Artmaya Devam Ediyor”

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında başlayan değişimin ve yenilenmenin birçok başarıyı da beraberinde getirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Uluslararası saygın dergilerde yayınlanan üniversitemiz adresli makale sayısında son yıllarda ciddi bir artış görüyoruz. Ayrıca öğretim elemanlarımız tarafından birçok proje hayata geçiriliyor ve çeşitli alanlarda patentler alınıyor. Büyük gayretlerle ortaya koymaya çalıştığımız vizyon ile Ülkemizin ekonomik ve stratejik alanlardaki gücünü daha da artıracak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, şehrimizin gelişimine katkı sunacak olan bu iki çalışmaya emek veren öğretim üyelerimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN