Süt için aldığı keçiler, çift çift kuzulayınca sürü sahibi oldu