Malatya Barosu Başkan Adayı Avukat Soner Demirci

Malatya Barosu’nun olağan genel kurulu Ekim ayı içinde yapılacaktır. 

Malatya Barosu Başkan Adayı Avukat Soner Demirci
Malatya
Malatya Barosu’nun olağan genel kurulu Ekim ayı içinde yapılacaktır. 
Tanıtım

Haber Editörü: Malatya Çağdaş

Malatya Barosu’nun olağan genel kurulu Ekim ayı içinde yapılacaktır. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmamın ardından, avukatlık stajımı tamamlayarak avukatlık ruhsatımı aldığım ve baro levhasına kaydımın yapıldığı tarih itibariyle, fiilen 21 yılı aşkın bir süredir, 484 sicil numarası ile Malatya Barosu’na bağlı olarak, kurucusu olduğum Günışığı Hukuk Bürosu çatısı altında avukatlık mesleğini icra etmekteyim. 
Mensubu bulunmaktan onur duyduğum Malatya Barosu’nun; hukukun üstünlüğünün tesisi ve avukatlık mesleğinin saygınlık ve onurunun korunması yolunda, 90 yılı aşkın tarihsel geçmişi, birikimi ve hukuksal mirası bulunmaktadır. 
Malatya Barosu’nun kuruluşundan bugüne; baromuzun gelişmesi, hukuk kurumuna hizmet etmesi ve kanunla baroya tevdi edilen görevlerin yerine getirilmesi için çaba harcayan, mücadele eden tüm meslektaşlarımıza şükran ve minnet duygularımı ifade etmeyi bir vefa görevi olarak telakki ediyorum. 
Demokrasi, sadece yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesini değil; aynı zamanda yönetilen makamların, belirli aralıklarla yönetsel anlayış ve yönetici değişimine olanak tanıyarak yenilik ve dinamizm üreten, sisteme taze kan kazandırılmasını sağlayarak kendini yeniden üreten ve tazeleyen bir rejimdir / kültürdür. 
Bu bağlamda, Malatya Barosu yönetiminde ve yönetsel yaklaşımında bir değişime, yenilenmeye, yenilenerek geleceğe yürümeye, baro kurumsal kimliğinin çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulmaya ihtiyaç duyulduğu düşüncesiyle, Malatya Barosu Başkanlığı için aday olduğumu saygıdeğer meslektaşlarıma ve Malatya kamuoyuna saygı ile açıklarım. 
Ülkemizin hukuk mevzuatında, yönetsel yapısında yaşanan değişimin yanı sıra, dünyanın hemen her alanda geçirmekte olduğu hızlı dönüşüm, hukuk / yargı / avukatlık / avukatlık meslek örgütleri / avukat – yargı / avukat- müvekkil / avukat – idare ve avukat – teknoloji ilişkisinin dinamik bir yaklaşımla yeniden yorumlanmasını zorunlu kılmaktadır. 
İşte bu aşamada, baroların görev, işlev, yetki ve sorumluluklarının standart ve statik çerçeveden; dinamik, vizyoner, yenilikçi, değişimi önceleyen, kendisine bağlı avukatların evrensel düzeyde birer hukukçu kimliğine erişmesine liderlik edecek bir baro yönetimi hedefliyoruz. 
Meslektaşlarımızın takdir ve teveccühü ile işbaşına geldiğimiz takdirde; 
Yönetimde yer alacak değerli ve nitelikli çalışma arkadaşlarımla birlikte, yargının kurucu üç temel ve birbirine eşit unsurundan biri olan avukatlık mesleğinin hak ettiği saygınlığın kurumsal nitelikte tesis edilmesi, avukatlık fiilini icra eden meslektaşlarımızın meslek onurunun güçlü biçimde korunması ve kanunla avukata tanınan hakların özgürce kullanılabilmesi, avukatlık mevzuatında yapılması gereken yasal değişikliklerin gerekli birimlere yansıtılması için seferber olacağız. 
Malatya Barosu’nda görev yapan ve yapacak olan meslektaşlarımızın bugüne değin çözülemeyen, kimisi kronikleşmiş çok sayıda sorunu bulunmaktadır. Bu sorunlara neşter vurmayı görev kabul ediyoruz. 
Bu sorunların bir bölümüyargı kurumu paydasında, bir bölümü de genel ve yerel yönetim paydasında çözülebilecek nitelikteki sorunlar olup, getireceğimiz heyecan ve sinerjiile bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. 
Mevcut ve muhtemel sorunları, herhangi bir mazerete sığınmadan, sadece ekibimizle değil, çözüm ortağı olmak isteyen tüm meslektaşlarımızla birlikte sonuçlandırmayı hedefliyoruz. 
Katılımcı yönetim anlayışıegemen kılınarak, görüş ve düşünce farklılıkları önemsenmeden “ben” değil “biz” diyerek “kurumsal kimlik” için çalışılacağının ve olması gereken duruşun gösterileceğinin de sözünü veriyoruz. 
Saygı temeline dayalı, asla ötekileştirmeyen, bütünü hedefleyen, demokrasi kültürünü içselleştirmiş bir baro yönetimi kuracak, eleştirilere değer verecek - varsa - yanlışımızı gösteren meslektaşlarımıza teşekkür ederekyanlışlarımızı düzelteceğiz. 
Hak ve yetkilerini etkili ve etkin biçimde kullanan,yargının bağımsızlığına kıskançlıkla sahip çıkan, kaynak üreten, kaynaklarını doğru yerde verimli kullanan bir yönetim pratiği sergileyeceğiz. 
Barolar sadece avukatlık mesleğini icra eden hukukçuların haklarının korunmasına yönelik mücadele eden, avukatlık mesleğini geliştiren, avukatlık mesleğinin düzen ve etik kurallarını belirleyen, avukatlık yapmaya hak kazanan kişilerin mesleğe kabul edilmesini gerçekleştiren,  avukatın meslek yaşamı boyunca yürüttüğü mesleki faaliyetini hak ve ödevler bağlamında hukuki denetime tabi tutan, mesleki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan meslek örgütleri değildir. 
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, barolara, yaşamsal önemde bir görev ve sorumluluk daha yüklemiştir: Bu görev ve sorumluluk, ‘baroların insan haklarını savunmaları ve korumaları’ ile yükümlü kılınmış olmasıdır. Avukatlık Kanunu’nun baroları ‘İnsan haklarını savunmak ve korumakla yükümlendirmesi, barolar için ziyadesi ile onur verici ve yüceltici olup, bu onura layık olmaya çalışacağız. Başta çocuklar ve kadınlarımız olmak üzere, tüm insanlarımızın adalet ihtiyacı için “bizburadayız” diyoruz.
Seçildiğimiz takdirde, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında, tüm hücrelerimizle insanımızın karşılaştığı ve karşılaşacağı tüm hak ihlallerinin ve adaletsizliklerin üzerine gidilecek bu yolda her türlü hukuki yardım da karşılıksız olarak sağlanacaktır. 
Kazananı kim olursa olsun sonuçta hukukun kazanacağı bu onurlu yarışın tüm camiamıza hayırlı olmasını diler, Malatya Baro Başkanlığı’na aday olduğumu saygı ile duyururum. 16.08.2018


Malatya Barosu Başkan Adayı Avukat Soner Demirci Kimdir? 
Soner Demirci, 1970 yılında Malatya’da doğdu. 

Malatya Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Bu fakülteden 1994 yılında mezun olan Soner Demirci askerlik görevini yaptıktan sonra, Malatya Barosu’na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı. 

1997 yılında Günışığı Hukuk Bürosu’nu kurdu. 

Uzun yıllardır Av. Ömer Faruk Tamer ve Av. Oktay Yılmazer ile birlikte hizmet vermektedir. 

Bankacılık ve ticari işletme hukuku alanlarında çalışmaları olan Soner Demirci vekil hizmeti yanında hukuki mütalaalar da yazmaktadır. 

Malatya Emlak Müşavirleri Derneği’nin oda olma sürecinde dernek başkanı ile hareket ederek Malatya Emlak Komisyoncuları Odasının kurulmasında emeği olan ve oda üyelerinin sertifikalı hizmet kalitesini artırmak için Oda ve Halk Eğitim Merkezinin müştereken yaptığı eğitim organizasyonunda hukuk eğitimi vermiştir. 

Meslek içi eğitimlere önem vermekle birlikte meslekle sınırlı kalmayarak Ulusal bazda Avrupa Birliği Proje Eğitimi almış ve nitelikli hukuk çalışanlarına yönelik proje oluşturmuştur. 

Her fırsatta gençlerin önünün açılması gerektiğini ifade eden ve bu yolda emek ve mesai harcayan, sosyal projelere kayıtsız kalmayan Soner Demirci İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine yönelik sosyal çalışmaların parçası olmuştur. 

Amatör düzeyde resim / karikatür ve müzik çalışmaları bulunan, kitap resimleyen Soner Demirci, sanatı en önemli iletişim ve diyalog yöntemlerinden biri olarak gördüğünü ifade etmektedir. 

2004 yılından bu yana Malatya Beşiktaşlılar Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. 

Soner Demirci evli, biri kızdiğeri erkek iki çocuk babasıdır.

İhlas Haber Ajansı Son Güncelleme: 16 Ağustos 2018 15:30
  • Etiketler

HABERİ PAYLAŞ!

Tanıtım

İlk Yorum Yazan Sen Ol!