Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil. - Metin AKGÜN

Eğitimde Yaşanan Sorunlarımız, Çözümsüz Değil.


“Küreselleşen bir dünyada yaşıyoruz.” Dünyanın en uzak köşesinde yaşanan deprem veya çevre kirliliğinin etkileri, Akdeniz’de doğalgaz arama girişimlilerinin yansımaları, petrol paylaşımındaki çıkar çatışmalarının anlaşmazlıklarıyla ortaya çıkan kriz, en uzak ülkeleri de etkilemekte, “Dolar’daki” yükselme, ekonomik açıdan yapılan küresel saldırılar, tartışmanın olduğu coğrafyanın dışında kalan ülkelerin ekonomilerini de alt üst edebilmekte,  ekonomik dengeler bozulmasıyla, çalışanların alım gücü düşmeye, grevlere, protestolara hatta iç isyanlara kadar giden  bir süreç ortaya çıkmaya başlamaktadır. (Cemaloğlu, N., 2019)
Yaşanan bu küresel saldırı senaryolarına karşı ayakta kalmamızı sağlayacak en temel faktör insan sermayemiz olduğu tartışılmaz bir gerçek.
İnsan sermayemizi geliştirme düzeyimizin tespiti ve eksikliklerin tespitine dayalı tedbir almak açısından da sınav sonuçları ve benzeri uygulama sonuç verileri, PUKO döngüsü ekseninde eğer doğru değerlendirilirse yarının planlanması açısından da ışık tutabilir…
Türkiye, TIMSS uygulamasına 1999, 2007 yıllarında 8.sınıf, 2011 yılında ise 4.ve 8.sınıf düzeyinde katılmıştı.
2011- 2015 verilerine dayalı değerlendirmelerimizi bir önceki yazımızda ele almış, doğru tedbirlerin alınmamasından dolayı, 2015 verilerinde daha kötüye gidişimiz rakamsal verilerde de görülmekteydi…
Dün yaşadığımız süreçte; PISA/TİMSS sınavlarının bize hitap etme durumu tartışılmış, kendi sürecimizi kendi uygulamamız ekseninde değerlendirme amaçlı, ABİDE uygulamasına geçmiştik.
Geçen yıl Nisan ayında,  81 ilde 1.230 okulda 75.000 8.sınıf öğrencisine;
Her bir ilde evreni temsil ekseninde, örneklem alınan 8. sınıf öğrencilerinin yarısına Türkçe ve fen bilimleri testleri, diğer yarısına da matematik ve sosyal bilgiler testleri, ABİDE araştırması kapsamında veri toplamak amacıyla beceri testleri ve anketler uygulanmıştı.  
1.062 okulda, ve 41.054 4. sınıf öğrencisine yapılan sınav sonuçları değerlendirilmiş, geçtiğimiz günlerde de büyük fotoğrafa dönük kamu aydınlatılma amaçlı yayınlanmıştı. 
Bu açıklamalarda; 
Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 1.6'sının temel altı, yüzde 23.5'inin temel, yüzde 41'inin orta, yüzde 26.8'inin orta üstü ve yüzde 7.2'sinin ileri düzeyde olduğu, 
Matematik testinde öğrencilerin yüzde 16.4'ünün temel altı, yüzde 36.6'sının temel, yüzde 32.8'inin orta, yüzde 11.3'ünün orta üstü ve yüzde 3'ünün ileri yeterlik düzeyinde bulunduğu,
Fen bilimleri testinde öğrencilerin yüzde 9.4'ünün temel altı, yüzde 30.4'ünün temel, yüzde 46.3'ünün orta, yüzde 11.4'ünün orta üstü ve yüzde 2.5'inin ileri yeterlik düzeyinde olduğu, 
Sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin yüzde 4.4'ünün temel altı, yüzde 20.5'inin temel, yüzde 40.4'ünün orta, yüzde 25.3'ünün orta üstü ve yüzde 9.4'ünün ileri yeterlik düzeyinde bulunduğu hususları dikkat çekmektedir… 
ABİDE 2018 uygulaması kapsamında ulaşılan bulguların, uluslararası durum belirleme çalışmalarındaki (PISA ve TIMSS) bulgularla örtüştüğü görülmektedir… 
Araştırma verileri diğer verilerle irdelendiğinde;
* Evdeki kitap sayısı fazlalaştıkça öğrencilerin akademik beceri puanlarının artığı, 
* Okulda yaşanan sıkıntıların, öğrencileri negatif etkilediği, 
* Öğrenci kaynaklı sorunların, kadın yöneticilerin olduğu okullarda daha az yaşandığı,
* Özel okulların, devlet okullarını geride bıraktığı, 
Hususlarının dikkate alınması gerektiğine dikkat çekerken,  İller ve ilçeler bazında Milli Eğitim Müdürlüklerinin, eğitim planlamalarında bu verilerin ne kadar değerlendirildiğinin meçhul olduğu söylenebilir…
Uluslararası durum belirleme çalışmalarındaki (PISA ve TIMSS) bulguları ve ABİDE 2018 uygulaması sonuçlarının, 2018 yılı LGS sınav sonuçları ile 2019 2018 yılı LGS sınav sonuçlarını doğrulayan istikamette olduğunu düşünüyoruz.

2018 yılı LGS sınav sonuçları ile 2019 2018 yılı LGS sınav sonuçlarını bazı derslerde karşılaştırmalı ele alırsak;
Türkçe    Matematik     Fen Bil.    T.C.İnk.Tar.Ata.    Din.Kül.Ah.Bil.    İngilizce
2018    2019    2018    2019    2018    2019    2018    2019    2018    2019    2018    2019
16,48    11,5    6.99    3,97    13.05    9.04    9.26    7,34    9.72    6.62    7.78    5.02

2018 yılındaki sınav sonuçları, 2019 sonuçlarıyla irdelendiğinde; 2018 yılı, akademik açıdan, mevcut durumun korunamadığı da söylenebilir.
Bu tespitin, geniş boyutlu, araştırılması gereken problem olduğunu düşünüyoruz…
Eğitimde çözüm bekleyen sorunlarımız; temel alınan derslerde, sorulan sorulara, verilen cevaplara dayalı yapılan istatistik açıdan verilerin, elde edilen sonuçların/rakamların artmasıyla çözülecek mi?
Asıl sorun, sınav sonuçları mı?
Yoksa daha öncelikli problemlerimiz var mı?
Bu temel sorular/sorunlar ile ilgili kapsamlı araştırmaların yapılmasının isabetli olacağını düşünmekteyiz. 
15 Temmuz arifesinde; küresel saldırı senaryolarına karşı ayakta kalmamızı sağlayacak en temel faktörün, insan sermayemiz olduğu tartışılmaz bir gerçektir.
Hiç bitmeyecek olduğunu düşündüğümüz küresel eşkıyaların saldırılarına karşı, istikbalimizin teminatı olan, çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek, bizi biz kılan değer ekseninde, emsalleri ile yarışan, onları geçme azim ve kararlığında olan, özgüveni yüksek bir nesli yetiştirmemiz, “Beka Meselemizde” çözüm eksenimizdir.
 Bu süreçte verimliliğin, eğitim yönetimi sürecinde, SWAT verilerine dayalı, PUKO döngüsünde samimi uygulamaya dayalı olduğunu düşünüyoruz…
Bu süreçte verimlilik için de;
Okullarda yaşanan sıkıntıların öğrencileri negatif etkilediği göz önünde bulundurularak, okullarda yaşanan sorunların kaynaklarının tespitine dayalı, çözüm sürecinde verimlilik için, okul yönetim yapısının profesyonel yapıya oturtulması gerektiği,  bu yönde; başarılı olan okulların yönetim süreçleri ve yöneticilerinin yeterlikleri, veri sağlayabileceği, 

Denetim yeniden yapılandırılması sağlanarak,  Bakanlık bünyesinde bölge yapılanması suretiyle süreç denetimine işlev kazandırılabileceği, 

Yönetim ve denetim sürecinin; eğitim sürecinde verimlilik ekseninde, rehberlik odaklı, verimli kılınması suretiyle, okulların yöneticileri, öğretmenleri, öğrenciler ve ailelerin bilinçlendirilmesi sürecinin yönetilebileceğini düşünmekteyiz…
                                    
Metin AKGÜN
Maarif Müfettişi
Eğitimde Kaliteyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı   

harputsancakhaber23@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Ağs

Eğitimde Temel Hedef ‘MUTLULUK’

27Tem
07Haz

Telafi Eğitimine Hazır mıyız?

15May
21Nis

Kavramdan Manaya ‘RAMAZAN’

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Esenlik p