Malumatı Diniye (Din Bilgileri) -12- - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Malumatı Diniye (Din Bilgileri) -12-


SÜALLER
İstkbal-i kıble ne demektir? Kıblemiz neresidir? Nerededir? Kıbleye nasıl durmalıdır? Kıblenin ne tarafta olduğunu bilmeyen kimse nasıl namaz kılar? İzah ediniz. Kıblede şüphe eden bir kaç kimse olursa nasıl namaz kılarlar?
                    ______________
5 – Vakit: Her namazı şeran tayin olunan vakitte kılmak demektir. Beş vakit namazın Vakt-i  m’uayyenleri yukarıda (Evkat-ı salat) bahsinde izah edilmiştir.
6 – Niyet: Kılacağı namazın hangi namaz olduğunu kalbiyle mülâhaza ve tayin etmek ve cemaatle kılıyorsa imama uyduğunu dahi kast etmek demektir.
Niyeti lisanen söylemek müstehaptır.
Namaza niyeti şöyle ederim: Mesela: Sabah namazının farzını kılarken (Niyet ettim Allah Teâlâ’nın rıza-i şerifi için sabah namazının farzını kılmaya, döndüm kıbleye uydum şu imama )derim.
Beş vakit namazın farzlariyle vitr namazında ve cuma ve bayram namazlarında ve kaza ve nezir namazlarında niyet ederken namazın ismini söylemek de lâzımdır. Sair namazlarda söylemeyerek yalnız ( niyet ettim AllahuTeala’nın rıza-i şerifi için namaz kılmağa) demek kafidir. Tayin ederek
söylese de olur.
Nezir -  Bir sebepten dolayı Cenab-ı Hakk’ın rızası içün namaz, oruç, kurban gibi hayırlı şeyler adamağa (nezir) tabir olunur ki bunu nezr olunduğu veçhile icra etmek vaciptir.
                __________________________
 SÜALLER
Vakit ne demektir, niyet ne demektir? Namaza nasıl niyet edersiniz? Hangi namazın niyetinde tayin lazımdır, nezir ne demektir?
                ____________________________
7 – Tahrime: Allahu Teala hazretlerine ancak tazim ifade eden lafızlar ile namaza başlamak demektir. Bu gibi lafızlardan yalnız (Allahu  Ekber) diyerek başlamak ayrıca vaciptir.
Buna (iftitah tekbiri) dahi denir.
                ___________________________
 SÜALLER
Tahrime ne demektir? İftitah tekbiri ne demektir?
                _______________________________
8 – Kıyam: Namazda kıraat esnasında ayak üzre durmak demektir. Farz ve vacip olan namazlar ile bunlara mülhak olan sabah namazının sünneti gibi sünnet-i müekkedeleri özürsüz  oturarak kılmak caiz değildir.
Hastalık ve sair bir mani ile ayakta durmağa kudreti olmazsa oturarak kılmak caizdir.

Oturarak namaza başlandığı zaman ellerini kıyamdaki gibi bağlar ve rükuyu ellerini dizlerine
koyup biraz eğilerek yapar.
                    ________________
 SÜALLER
Kıyam ne demektir? Hangi namazlarda farzdır? Ayakta duramayan kimse nasıl namaz kılar?
                           ____________________
9 – Kıraat: Namazın kıyamında iken Kuran-ı Kerimden bir kısa sûre yahut üç kısa ayet yahut bunlar kadar uzunca bir ayet-i kerime okumaktır.
Kıraat: İki rekatlı farz namazlarının yalnız iki rekâtında farzdır. O iki rekat hangisi olursa caiz ise de birinci ve ikinci rekatlarda okumak ayrıca vaciptir.
Ve her rekatda (Fatiha-i şerife ) okumak da vaciptir.
                  __________________________
 SÜALLER
Kıraat ne demektir? Hangi namazların hangi rekatlarında farzdır.
                        __________________
10 – Rüku: Kıraatten sonra eğilmek demektir. Rükuda baş omuz ve arka ve bel bir hizaya gelinceye kadar eğilmek üç kere (Sübhane Rabbiyel azîm) demek sünnettir.
                 _____________________________
 SÜALLER
Rüku ne demektir? Rüku nasıl yapılır?
                ______________
11 – Sücut: Eğilip yere kapanmak demektir. Secde yedi aza üzerine yapılır.
İkisi ayaklar, ikisi dizler, ikisi eller biri de alın ve burundur.
Bu yedi azanın yere dokunmasından secde hasıl olur. Bunun için bir kimse secdede iki ayağını da yerden kaldırsa namazı fasit olur.
Secdede üç kere “Sübhâne Rabbiyel ala” demek sünnetdir.
Rüku ve secdeden aciz olan kimse oturduğu yerden namaza başlayıp biraz eğilerek rükû ve ondan ziyade eğilerek secdeleri “ima” ile yapar. Önüne yüksek bir şey koyup da üzerine secde etmek mekruhtur. Oturmaya da kudreti yoksa ayaklarını  kıbleye getirip arkası üzerine yatarak yahut yüzü kıbleye gelmek üzre yan tarafa yatarak baş ile kudreti olduğu kadar rüku ondan aşağı secdeleri “ima” yani işaret ile yapar.
Buna da kudreti yoksa göz, kaş yahut kalb ile “ima” edilmez. Artık namaz tehir edilir.Kudret hasıl olduğu zaman kaza edilir.
                    ________________
SÜALLER
Secde ne demektir? Secde nasıl yapılır? Rükû sücut ima ile nasıl yapılır?
               ____________________
12 – Kaide-i ahire : Namazın sonunda kelime-i şehadet okunacak kadar oturmak demektir.
Burada “Ettehiyat” okumak vacip ve selavat dualarıyle başka bir dua daha okumak sünnetdir.
Bir de üç ve dört rekatlı farzlar ile “vitr” namazında ve dört rekatlı sünnet-i müekkedelerde ikinci rekatlardan sonra oturmak ve yalnız “ettehiyat”okumak vaciptir. Buna  “Kaide-i ula” tabir olunur.
               
 SÜALLER
Kaide-i ahire ne demektir? Burada ne okunur? Kaide-i ula nedir? Burada ne okunur?
NAMAZIN FARZLARI
Namazın farzları yukarıda beyan ve izah olunduğu vecihle on ikidir ancak namazın farzları denince namazın içinde olan rükûunlar hatıra gelir.
 O rükunlar da balada beyan ve izah olunduğu vecihle kıyam, kıraat, rükû, sücut, kaide-i ahireden ibarettir.  

albayrak1954@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
19Eyl
12Eyl
07Eyl
02Eyl
02Eyl
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Esenlik p