Malumatı Diniye (Din Bilgileri) -13- - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Malumatı Diniye (Din Bilgileri) -13-


( Osmanlıca kelimelerin yazımı değiştirilmemiştir.) 

İşte bu farzları sıra tertibiyle yapmak ya’ni evvelâ kıyâm, sonra kıyamda kıra’et, sonra rükû’, rükû’dan kavmeye kalktıktan sonra birinci secde, ve birinci secdeden celseye oturduktan sonra ikinci secdeyi ve namâzın sonunda ikinci secdeden sonra ka’de-i ahîreyi yapmak vâcibtir. Ya’ni namâzın rükünlerini beyân olunan tertib üzre yapmak ayrıca vacibtir. Bu tertib imâm hakkında farzdır.

Rükû’dan kalkub biraz kıyâmda dur gibi durmağa “kavme” ve birinci secdeden kalkub ka’dede oturur gibi biraz oturmağa celse denir. Bunları dikkatle icrâ etmek lâzımdır.
Zîrâ tâdil-i erkân bunlarla hâsıl olur. Bunların farz, vâcib, sünnet oldukları hakkında muhtelif rivâyetler vardır.
Bu farzları uyanık olarak, ne yaptığını bilerek yapmak ayrıca bir şart olduğundan uyuklayarak yapılan farzlara i’tibâr olunmayub uyku ile yaptığı rüknü namâzı bozmayarak i’âde etmek lâzımdır. İ’âde edilmezse namâz fâsid olur. Yeniden kılmak lâzımdır. Namâzın
rükünlerini ya’ni içindeki farzları sünnet ve âdâbiyle yapmağa dikkat etmelidir.
                _______
                    SÜALLER
Namâzın farzları kaçtır? Rükün ta’bir olunan farzları nasıl yapmalıdır? Bir rükûn uyku halinde yapılsa ne yapmalıdır?
                ______
                    ÎZÂHÂT
Namaza başlarken tahrîmeyi şöyle yaparım?
Ellerimi başparmaklarımın yumuşağa dokununcaya kadar kaldırır ve kendi hâlinde açarak içini kıbleye çeviririm, ve başımı doğru tutarım, böyle yaparken “Allahu ekber “diyerek ellerimi indiririm.

Kıyâmı şöyle yaparım:
Tahrime ya’ni iftitâh tekbirinden sonra sağ elimin ayasını sol elimin üzerine koyub sağ elimin başparmağıyla küçük parmağını halka gibi ederek sol bileğimi tutarım.

Göbeğimin altına koyarım. Ve kalan üç parmağımı kolumun üzerine doğru uzatırım.

Vücudumu doğru tutub secde edeceğim yere bakarım. Ve ayaklarımı dört parmak kadar açarak uçlarını kıbleye çeviririm.
Kıyâmda kıra’eti ve sâir okunacak şeyleri şu sıfat ve tertîb ile okurum:
Kendi işiteceğim kadar dilim ile harfleri mahreclerinden çıkararak evvelâ “Sübhâneke”yi, sonra “ euzü besmele “ ile sûre-i Fâtihâ”yı okuyub “Âmîn” derim.
Sonra bir sûre-i şerîfe yahud âyet-i kerîme okurum.

Rükû’u şöyle yaparım:
Kıyâmdan rükû’a (Allahu Ekber ) diyerek eğilüb parmaklarımı açarak ellerimle dizlerimi tutarım. Ve başım ile arkamı ve belimi düz ederim, ve bacaklarımı dik tutarak topuklarımı birleştiririm. Ve ayaklarıma bakarak bu hey’et üzre rükû’da üç kere (Sübhâne Rabbiyel azîm) dedikten sonra topuklarımı açarak ve (semi’allahulimen hamide ) diyerek (kavme)ye kalkarım.

Kavmede (Rabbenâ lekelhamd) dedikten sonra bir tekbîr alarak secdeye giderim.

Secdeyi şöyle yaparım:
(Kavme) dan secdeye (Allahu Ekber ) diyerek inerken evvelâ dizlerimi, sonra ellerimi, parmaklarımı sıkub avuçlarımı kıbleye çevirerek yere koyarım. Ellerimin arasını biraz açub alnım ile burnumu arasına yerin katılığını duyacak surette koyarım ve kollarımı yanlarından açık tutarak dirseklerimi de azacık yerden kaldırırım karnımı uyluklarıma dokundurmayacak kadar ellerim ile başımı ileride bulundururum. Ve ayak parmaklarımı, uçlarını kıbleye çevirerek dikerim. Ve burnuma bakarım. Bu hey’et üzre secdede üç kere (Sübhâne Rabbiyel âlâ) dedikten sonra (Allahu Ekber) diyerek kalkar (celse)ye otururum. Celsede biraz durub ikinci secdeyi de böyle yaparım.

Ka’de-i ahîreyi şöyle yaparım:
Son rekâtın ikinci secdesinden (Allahu Ekber)diyerek evelâ başımı, sonra ellerimi kaldırub parmaklarımı sıkmayarak uçlarını dizlerimle berâber gelmek üzre ellerimi uyluklarımın üzerine koyarım. Sol ayağımı yere yatırarak üzerine oturur ve sağ ayağımın parmaklarını

albayrak1954@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
19Eyl
12Eyl
07Eyl
02Eyl
02Eyl
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Esenlik p