Malumatı Diniye (Din Bilgileri) -33- - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Malumatı Diniye (Din Bilgileri) -33-


-33-
hâricinde ve itisâlindemüezzinlerin çıkub da ezânokuduğu pek yüksek yere de (minâre) ta’bîr
olunur.
Âkil ve baliğ ve hür olubcema’atekudreti var iken özürsüz cema’ati terk etmek âdeti 
olan kimseta’zîremüstehak olur. Hâkim huzurunda şahâdetired olunur. Bu hâli bilen
komşuları sükût edüb haber vermemeleriyle günahkâr olurlar.
                    ______________
                       SÜALLER
Cema’at nedir? Ne içün sünnet olmuştur: Hangi namâzlariçün sünnettir? Cema’atinfazîleti nasıldır?
Terkinde ne gibi mazarratlar vardır? Cami’-i şeriflerin mihrâbı, minberi, kürsüsü, minâresi neresidir?
                    ____________________
İMÂM VE MUKTEDÎNİN AHKÂMI
Namâzdaimâm olacak kimsenin fevahiş-i zâhiredenmüctenib ve i’tikad-iehl-i sünnet ile
mu’tetekîdolması  , namâzın sıhhat ve fesâdıme’selelerini bilmesi, Kur’an-ı Azîm üşşan’ınkıra’etini
ve harflerin maharic ve sıfâtınınsûret-i icrâsınıehîl ve erbâbından öğrenmiş bulunması lâzımdır.
Lâkin bunları az bilen kimse kendisinden daha az bilenlere imâm olabilir. 
İmâmın erkek cema’ati hakkında imâmete niyet etmesine hâcet yoktur. Ancak imâmın
arkasında kadın cema’ati de bulunduğu takdîrdeimâmete niyet etmelidir. Eğer imâm (Bana tâbi’ olanların imâmıyım)diye imâmete niyet etmezse kadın cema’atininnamâzısahîh olmaz.
Namâzdaimâma uyan cema’ate (muktedî) ta’bîr olunur. Namâzı yalnız kılana da  (musallî )derler.
Cema’atle namaz kılınacağı zaman müezzin tarafından ikâmetolunnunca (hayyalessalâh)
denirkencema’atin ayağa kalkması müstehabtır.
İmâma uyan bir erkek ise sağ tarafına berâber durur. Soluna veya ardına
durması mekrûhtur. Bir kadın yâhud iki veya daha ziyâde erkek ise imâmın ardına 
dururlar.
İmâm, safları düzeltmelerini ve aralarındaki boşlukları doldurmalarını cema’ate emreder.
MuvazzahMa’lumât-ı Diniye                        - Dördüncü kısım-    3
 

albayrak1954@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
10Ekm

Kavramlara Dair Mülahazalar

03Ekm
28Eyl
27Eyl
19Eyl
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Esenlik pirinç pohup