Malumatı Diniye (Din Bilgileri) -34- - Şakir ALBAYRAK Eğitimci&Yazar

Malumatı Diniye (Din Bilgileri) -34-


 (kadı kâmetisselâh) denirken imâm ve cema’attekbîr alarak namâza başlarlar. İmâmiftitâh
tekbîrinde ve intikalâttekbîrlerinde ve rükû’dan kalkarken (tesmi’)de ve selâmda cema’ati
işitecek kadar sesini kaldırmasısünnettir.
Cema’at çok olub da imâmın sesi kifâyet etmez ise müezzin tekbîrlerinive tesmi’
yerinetahmîdi ve selâmı teganniyapmayarak yüksek ses ile tebliğ eder.
Müezzin lüzumundan ziyâde bağırırsa kerâhati vardır. Ve nağmesan’ati icra etmek içün
bir takım nağmât ile meşgûl olursa namâzıfâsid olur.
Eğer kılınan namâzsabâh, akşam ve yatsu, Cuma’, bayram, vitr, terâvihnamâzları
ise bunlardan akşam ve yatsunamâzlarının birinci ve ikinci rekâtlarında ve diğerlerinin
her rekâtında imâmın(fâtiha)ve zamm-ı sûreyicema’ate görecehr ile okuması vâcibdir.
 Öğle ve ikindi namâzlarında ise gizli okumasıvâcibdir.
İmâm rükünlere intikal ettikcecema’atin dahi imâma tâbi’ olmaları farzdır. Yalnız
Kıra’etde tâbi’ olmayubimâm sesi ile okuyor ise dinlerler. Gizli okuyor ise 
sükût ederler.
Tekbîr ile tesbîh ve duâları herkes kendi işiteceği kadar okur. Ancakrükû’dan
kalkarkenimâm (semi’allahhulimenhamideh)ve cema’at (Rabbenâlekelhamd ) der.Bunlardanbirinciye(tesmi’) ikinciye(tahmîd)denir.
Selâmdan sonra imâm biraz sağına yâhud solunagelerek ve cema’at dahi safı bozarak
farz kıldıkları yeri değiştirirler.
                    __________
                    SÜALLER
İmâm olan kimse nasıl olmalıdır? İmâmıncema’atiçün niyet etmesi iktizâ eder mi?Muktedî
ve musalli ne demektir? İmâm ve cema’atnamâza nasıl başlarlar? İmâm hangi namâzlardacehr eder? Hangilerinde
ihfâ eder? Muktedîninimâma nasıl tâbi’ olacağını beyân ediniz! Selâmdan sonra ne yapılır?

albayrak1954@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
20Ekm
10Ekm

Kavramlara Dair Mülahazalar

03Ekm
28Eyl
27Eyl
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Esenlik 21x24 Ekim Arası2